. . . . . .

________ www.radio7.sk __________ www.evs.sk ____________ www.vbh.sk _________

...................................................................................................................................

VLADISLAV SANTARIUS

1915 - 1989

Misijný farár Sliezskej evanjelickej cirkvi a.v., ktorého vplyv presiahol hranice domácej krajiny. Svoj život zasvätil službe

šírenia evanjelia Pána Ježiša Krista a k oživeniu cirkvi. čítať celý text....................................................................................................

...................................................................................................................................

JÁN ROSA

1909 - 1989

V období do roku 1950 patril Ján Rosa medzi aktívnych pracovníkov odbočky spolku Modrý kríž v Bratislave, ktorý bol

v tomto bdobí riadnym spolkom v rámci Evanjelickej cirkvi a.v. . Slúžil slovom, nacvičoval a dirigoval spevokol.

čítať celý text...............................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................

MILAN JURČO

1921 - 1989

Moderný duchovný pevec Milan Jurčo vo svojich mladších rokoch patril medzi aktívnych pracovníkov odbočky spolku

Modrý kríž v Bratislave, ktorý bol v tomto bdobí riadnym spolkom v rámci Evanjelickej cirkvi a.v. .čítať celý text

...................................................................................................................................

Hlavná stránka