. . . . . .

________ www.radio7.sk __________ www.evs.sk ____________ www.vbh.sk _________

...................................................................................................................................

československý proChrist

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Československý proChrist 2016 v Ružomberku 10.-14.4.2016 www.prochrist.evs.sk

internetom prenášaný do: Bratislava Legionárska 6, Petržalka Strečnianska 15, atď. - každý večer o 18.00

...................................................................................................................................

Hlavná stránka