. . . . . .

________ www.radio7.sk __________ www.evs.sk ____________ www.vbh.sk _________

...................................................................................................................................

pozrite si videozáznam úspešnej prednášky: "POCHOVÁVA VEDA BOHA ?" na tejto stránke VBH

/reportáž z podujatia a videozáznam sa nachádza v spodnej časti uvedenej stránky VBH/

...................................................................................................................................

plagáty Študentských misijných dní:.....................

...................................................................................................................................

Hlavná stránka