. . . . . .

________ www.radio7.sk __________ www.evs.sk ____________ www.vbh.sk _________

...................................................................................................................................

P r o C h r i s t......2 0 1 3

...pozrite si video POZVÁNKA PREDSEDU PROCHRIST JPK SLOVENSKO NA PODUJATIE PROCHRIST 2013 .

...pozrite si video HYMNA PROCHRIST 2013, otvorte si slovenský preklad.........

...pozrite si video DOJMY Z PROCHRIST 2009.....................

...pozrite si video od Ulricha Parzanyho ČO JE PROCHRIST.....................

...pozrite si video od Ulricha Parzanyho PREČO PROCHRIST.....................

...vypočujte si pieseň z podujatia ProChrist 2009 ŽASNEM ŽE MA MÁ BOH TAK RÁD.....................

...vypočujte si príhovor Ulricha PARZANYHO z návštevy Bratislavy v r.2002 NEMUSÍŠ BYŤ SÁM

...................................................................................................................................

Koordinátor ProChrist pre Slovensko: ...JPK Levice .........................................................................................................................................

Viac informácií,. prihlasovanie spoločenstiev na satelitný príjem a kontakt na stránke: ...www.prochrist.sk................................

Na stránke ...www.prochrist.sk ...je uverejnený a postupne dopĺňaný zoznam prenosových miest ProChrist na Slovensku:

.................. PRIPRAVOVANÉ PRENOSOVÉ MIESTA PROCHRIST 2013 NA SLOVENSKU..........................................

Prostredníctvom uvedenej stránky je tiež možné po skončení podujatia objednať si videá z večerov ProChrist na DVD.....

Taktiež je možné objednať si prostredníctvom uvedenej stránky DVD z ProChrist 2009 a tiež iné ponukové materiály,......

/ v 3. programe ProChrist 2009 účinkoval aj známy slovenský kresťanský spevák Richard Čanaky/...............................................

...................................................................................................................................

Hlavná stránka